Penzion Maja - Obsazenost pokojů

. .
Zimmer cislo30
07
31
07
01
08
02
08
03
08
04
08
05
08
06
08
07
08
08
08
09
08
10
08
11
08
12
08
13
08
ChataCH1occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Čtyřlůžkový pokoj4freefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefree
Karavan 2 lůžkaM+Voccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Karavan 2 lůžkaK-Poccupiedfreefreefreefreefreefreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefree
Karavan 4 lůžkaK3occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Karavan 4 lůžkaK2occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Karavan 4 lůžkaK5occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Karavan 4 lůžkaK1occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Karavan 4 lůžkaK4occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Mobilní dům AM_Aoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Mobilní dům BM_Boccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Penzion 2 lůžkový pokoj1freefreefreefreefreefreeoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefree
Penzion 2 lůžkový pokoj3freefreefreefreefreefreeoccupiedfreefreefreefreefreefreefreefree
Penzion 2 lůžkový pokoj2freefreefreefreefreefreeoccupiedoccupiedfreefreefreefreefreefreefree
Penzion 3 lůžkový pokoj6freefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefree
Penzion 3 lůžkový pokoj5freefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefree
Penzion 3 lůžkový pokoj8freefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefree
Penzion 3 lůžkový pokoj7freefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefreefree

freifrei
besetztbesetzt
obligationobligation