Pension GALKO - Obsazenost pokojů

. .
Zimmer cislo26
05
27
05
28
05
29
05
30
05
31
05
01
06
02
06
03
06
04
06
05
06
06
06
07
06
08
06
09
06
Apartment Nr.1 Pension Galko1occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment No.12 Vila Krumlov12occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreefreeoccupiedoccupied
Apartment No.13 Vila Krumlov13occupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment No.14 Vila Krumlov14occupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedfreeoccupiedoccupied
Apartment Nr.10 Vila Krumlov10occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupied
Apartment Nr.11 Vila Krumlov11occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreeoccupiedoccupied
Apartment Nr.2 Pension Galko2occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreefreeoccupied
Apartment Nr.3 Pension Galko3occupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.6 Pension Galko Kájovská6occupiedoccupiedoccupiedfreefreefreefreeoccupiedoccupiedoccupiedfreefreeoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.7 Pension Galko Kájovská7occupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreefreeoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.8 Pension Galko Kájovská8freeoccupiedoccupiedfreefreefreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreeoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.9 Pension Galko Kájovská9occupiedoccupiedoccupiedfreefreefreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreefreeoccupiedoccupied
Zimmer Nr.4 Pension Galko4occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupied
Zimmer Nr.5 Pension Galko5occupiedoccupiedoccupiedfreefreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupied

freifrei
besetztbesetzt
obligationobligation