Pension GALKO - Obsazenost pokojů

. .
Zimmer cislo01
07
02
07
03
07
04
07
05
07
06
07
07
07
08
07
09
07
10
07
11
07
12
07
13
07
14
07
15
07
Apartment Nr.1 Pension Galko1occupiedfreefreefreefreefreefreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreeoccupiedoccupied
Apartment No.12 Vila Krumlov12freeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedfreefreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment No.13 Vila Krumlov13occupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment No.14 Vila Krumlov14occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupied
Apartment Nr.10 Vila Krumlov10occupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.11 Vila Krumlov11occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.2 Pension Galko2occupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.3 Pension Galko3occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreefreefree
Apartment Nr.6 Pension Galko Kájovská6freeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.7 Pension Galko Kájovská7occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfree
Apartment Nr.8 Pension Galko Kájovská8freeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied
Apartment Nr.9 Pension Galko Kájovská9occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreefreeoccupiedfreefreefreefreefreefree
Zimmer Nr.4 Pension Galko4occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreefreefreeobligation
Zimmer Nr.5 Pension Galko5occupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedfreeoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupiedoccupied

freifrei
besetztbesetzt
obligationobligation